! ! ! Upozornění ! ! !

PRODEJNA A VÝROBA VELCAR S.R.O. ZRUŠENA.

+420 603 457 975Po-Čt: 7:30-16:00 hod., Pá: 7:30-14:30

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas firmě Velcar s.r.o., se sídlem Boleslavská třída 287, 288 02, Nymburk, IČ: 63987210, e-mail: velcar@velcar.cz (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a od 25. května 2018 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo budou zpracovávány pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných slevových akcí, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu neurčitou.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla správce nebo na jeho e-mail velcar@velcar.cz

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte práva dle zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že máte právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů či blokování nesprávných osobních údajů.

Vezměte dále na vědomí, že podle GDPR, tedy od 25. května 2018, máte právo:

  • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
  • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
  • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR;
  • na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 GDPR.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem.

 


Souhlasím se zpracováním uvedených údajů pro účel vzájemné komunikace a poskytnutí obchodní nabídky v souvislosti mou poptávkou. Údaje budeme zpracovávat v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Další informace zde


Potřebujete radu?

+420 603 457 975Po-Čt: 7:30-16:00 hod., Pá: 7:30-14:30

Nechcete propásnout akční nabídky?

Nebudeme Vám zasílat každou drobnost, ale jen opravdu zajímavé nabídky.

České výrobky

Ruční práce

Kvalitní zpracování